fbpx

WHAT'S UP

TNTX ska minska dödsolyckorna med ny teknik

Genom att kombinera AR och VR med maskinteknik ska TNTX i Boden skapa utbildningssystem för att minska dödsolyckor och skador i arbetslivet.
– Det handlar om att förbättra människans prestanda, säger Thomas Vikström, en av två grundare och tidigare maskiningenjör på Tesla.

Det är svårt att träna och utbilda personer i farliga yrken på ett kvalitativt sätt utan att det kostar mycket pengar. Det ska nyetablerade Boden-företaget TNTX ändra på. Med hjälp av AR och VR, kombinerat med smarta mekaniska lösningar, ska de skapa avancerade virtuella utbildningsplattformar. Detta för att göra det möjligt att ersätta eller komplettera träning av arbetsmoment i verkliga livet som annars är kostsamma, svåra och i vissa fall omöjliga att träna på med hög säkerhet.
– Målet för oss är att både minska antalet dödsfall och antalet skador. Ju bättre och mer kvalitativ utbildning du har, desto mindre är risken att du skadas, säger Thomas Lindgren, en av grundarna.

Dödligheten är störst inom gruv-, stål-, byggnads-, skogs- och transportindustrin samt service och installation av kraftledningar. Dessa sektorer finns alla i övre Norrland och TNTX ser möjligheter till samarbete med både stora och mindre företag för att ta fram smarta träningsmöjligheter.

I början av 1990-talet gjorde Thomas Vikström och Thomas Lindgren lumpen tillsammans på ATS i Östersund. Förra året fick de kontakt igen – och bestämde sig för att starta ett företag ihop. Thomas Vikström kommer från Boden och har de senaste 20 åren bott i USA där han jobbat med produktutveckling för världens bilindustri, varav de senaste tio åren på Tesla. Thomas Lindgren är inte bodensare, men har hjälpt till att etablera ett antal företag i Boden och brinner för bygden. Han har 20 års erfarenhet från spelbranschen och har även byggt avancerade träningslösningar till försvarsmakter runt om i världen.

TNTX:s utbildningssystem är inte bara tillämpbara inom industrin, utan även inom terapiarbete och inom sportvärlden. Inom 24 månader är målet att ha 16 anställda i Boden. Nu ligger fokus på att hitta investerare för att kunna utveckla företaget.
– Vi måste få lokala resurser att engagera sig i de bolag som vi drar hit. Vi vill få verksamheten att stanna och blomma här, det är jätteviktigt, säger Thomas Vikström.
– Det hjälper mänskligheten, men det hjälper också bygden, säger Thomas Lindgren.

Med etableringen på Boden Business Park vill de bidra till en inflyttning till kommunen.
– Det är en fantastisk satsning som har gjorts här och som har öppnat dörren för många. Ju fler pionjärer som vi som kommer hit, ju fler seniora personer kommer att komma hit då det finns saker som händer, säger Thomas Lindgren.
– Man får ligga i framkant i teknik och man får jobba för en vision som är något större. Nu ska vi fixa dödligheten och skadorna ute i arbetslivet, det är något värdigt att arbeta för, säger Thomas Vikström.